Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς Ζακύνθου ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργού Παιδείας μετά από πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου της τότε Κοινότητας Λιθακιάς, σε κτίριο που παρεχώρησε η Κοινότητα και είναι το επισκευασμένο παλαιό αρχοντικό, γνωστό σήμερα σαν Αρχοντικό Μεσσαλά το οποίο κατασκευάσθηκε το 1520.

Είναι Κέντρο της Ιονίου Περιφέρειας και συμμετέχει μαζί με άλλα κέντρα στην Ελλάδα στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα γνώσης και προστασίας του Φυσικού και Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος.

Το Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου διανύει τον εικοστό χρόνο λειτουργίας του, στο κτίριο που παραχώρησε η πρώην Κοινότητα Λιθακιάς Ζακύνθου και εξόπλισε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ζακύνθου, μέσω των προγραμμάτων ΕΤΠΑ του Κ.Π.Σ. του ΕΠΕΑΕΚ. Το κτίριο, που στεγάζεται το Κ.Π.Ε., είναι ένα παλιό αρχοντικό του 16ου αιώνα πολύ καλά διατηρημένο, με άνετους χώρους υποδοχής των εκπαιδευομένων. Η φιλοξενία των μαθητικών ομάδων πραγματοποιείται στη Μαθητική Εστία Ζακύνθου, του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

Σκοποί του Κέντρου

° Παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού.
° Συνεργασία με Κυβερνητικούς και μη Κυβερνητικούς φορείς σχετικούς με το αντικείμενο.
° Σύνδεση με επιστημονικούς φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.
° Ανάπτυξη τοπικών δράσεων και συνεργασιών.
° Ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.
° Διοργάνωση εκδηλώσεων και προγραμμάτων για την προαγωγή της Π.Ε.

Στόχοι του Κέντρου
Η Ευαισθητοποίηση των μαθητών/ τριών σε θέματα που αφορούν το τοπικό και παγκόσμιο περιβάλλον, έτσι ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας και της ποιότητας ζωής και θα εξασφαλίζουν την βιώσιμη ανάπτυξη
Η Υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διάρκειας μίας έως τριών ημερών για τα σχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης που επισκέπτονται το ΚΠΕ Λιθακιάς. Η στήριξη των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων της εμβέλειας του ΚΠΕ Λιθακιάς σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Π.Ε. των αντίστοιχων νομών.
Η στήριξη των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων που ανήκουν στο Ε.Θ.Δ. «Το σεισμικό τόξο … που μας ενώνει» σε συνεργασία με τους υπεύθυνους Π.Ε. των αντίστοιχων νομών.
Η παραγωγή πιλοτικών προγραμμάτων για τα σχολεία.
Η παραγωγή εκπαιδευτικού ενημερωτικού υλικού (έντυπου, οπτικοακουστικού κ.α.)
Η ανάπτυξη τοπικών εθνικών και διεθνών συνεργασιών με ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα, αντίστοιχα ΚΠΕ, περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλόγους και άλλους κυβερνητικούς ή μη φορείς, με στόχο την προώθηση, την ανάδειξη και επίλυση τοπικών αναπτυξιακών – περιβαλλοντικών προβλημάτων εμπλέκοντας και δραστηριοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες δυνάμεις στην υπηρεσία του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Η προώθηση της έρευνας στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση
Η οργάνωση και πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους εκπαιδευτικούς αλλά και επιμορφωτικών προγραμμάτων για ενήλικες σε συνεργασία με άλλους κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς φορείς.Τα σεμινάρια υλοποιούνται σε συνεργασία με τους Υπευθύνους Π.Ε. των  νομών εμβέλειας, Πανεπιστημιακά ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς και συνδέονται με πρακτικές εφαρμογές σε συγκεκριμένα θέματα της περιοχής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεματικά σεμινάρια σε σχέση με τα προγράμματα του ΚΠΕ καθώς και με επιμόρφωση για την ανάπτυξη και το συντονισμό των Δικτύων που συμμετέχει το ΚΠΕ.

Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

https://www.kpezakyn.gr/

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Αβούρη Πηνελόπη
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 4
Περιφέρεια : Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων
Άξονας : Άξονας 6 - ΛΑΠ

Χάρτης

Javascript is required to view this map.