Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μελίτη

Ιδρύθηκε το 2003 και στελεχώθηκε τον Ιανουάριο του 2004.
Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Μεταξύ άλλων, το κέντρο μπορεί να δέχεται σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 70% από τους νομούς εμβέλειας και από την υπόλοιπη Ελλαδα. Επίσης, οργανώνει σεμινάρια - ημερίδες, με θέματα γύρω από το περιβάλλον (τοπικά, εθνικά και διεθνή).
Η παιδαγωγική ομάδα αποτελείται από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών-τριών, εκπαιδευτικών και άλλων κοινωνικών ομάδων.
Συνειδητοποίση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη σχέση ανθρώπου με το περιβάλλον, φυσικό και δομημένο.
Αναζήτηση λύσεων με στόχο την αειφορία.
Ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς και κατανόηση ατομικής και συλλογικής ευθύνης.
Ειδικότερα, οι σπουδαιότεροι στόχοι του προγράμματος είναι να καταστήσουμε τους μαθητές ικανούς να κατανοήσουν την αξία του υδάτινου οικοσυστήματος και την ιδιαιτερότητα του ξινού νερού ως φυσικός πόρος, καθώς και να υιοθετήσουν θετική συμπεριφορά απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

 

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ: η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών -τριών, εκπαιδευτικών και άλλων κοινωνικών ομάδων, η συνειδητοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη σχέση ανθρώπου με το περιβάλλον, φυσικό και δομημένο, η αναζήτηση λύσεων με στόχο την αειφορία, η ανάπτυξη υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς και κατανόηση ατομικής και συλλογικής ευθύνης.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Νάνης Νικόλαος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 4
Περιφέρεια : Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας : Άξονας 6 - ΜΕΤ