Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Ιδρύθηκε το 2004, στελεχώθηκε το 2005 και τον Απρίλιο του 2006 ξεκίνησε η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  Το κύριο αντικείμενο του έργου του ΚΠΕ Μολάων είναι: η σχεδίαση, εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές που επισκέπτονται το ΚΠΕ , η επιμόρφωση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σε θέματα Π.Ε η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για όλες τις σχολικές βαθμίδες συμπεριλαμβανομένης και της προσχολικής αγωγής, η συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση α΄ και β΄ βαθμού , την τοπική κοινωνία και τα σχολεία της περιοχής του, καθώς και με αντίστοιχους φορείς πανελλαδικά σε θέματα επιμόρφωσης, παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και ανταλλαγής απόψεων και πληροφοριών. Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Νίκος Παπαδάκης
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 4
Περιφέρεια : Περιφέρεια Πελοποννήσου
Άξονας : Άξονας 6 - ΜΕΤ