Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Newsletter

Είσοδος

 

Το ΚΠΕ Σφακιωτών Λευκάδας ξεκίνησε τη λειτουργία του το Σεπτέμβρη 2009 με σκοπό να συμβάλει, αφενός στη στήριξη του θεσμού της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και αφετέρου στην ενίσχυση της οικολογικής κουλτούρας και σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.  Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Καλογερής Σταύρος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : ΠΕΝΤΕ
Περιφέρεια : Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων

Χάρτης

Javascript is required to view this map.