Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Κιλκίς  δομή του Υπουργείου Παιδείας,  Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εντάσσεται χωροταξικά και διοικητικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από το 2007 με δεκαπενταετή σύμβαση από το Δήμο Κιλκίς.

Η Πράξη "ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) "υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Δράσεις του Κ.Π.Ε.  Κιλκίς: Περιβαλλοντικά προγράμματα σχολικών μαθητικών ομάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης - Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών – Ημερίδες - Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού - Ευαισθητοποίηση -  Ενημέρωση - Εκπαίδευση ενηλίκων σε ζητήματα περιβάλλοντος, κ.ά..

Περιβαλλοντικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Κιλκίς:

Αναδεικνύω προβλήματα ενός τόπουπροτείνω λύσεις Δημοτικό – Γυμνάσιο - Λύκειο (μονοήμερο ή διήμερο)

Κάθε σχολείο...ένας κήπος Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο - Λύκειο (μονοήμερο)

Τι θα φάμε σήμερα...τι θα τρώμε αύριο Νηπιαγωγείο – Δημοτικό (μονοήμερο)

Ένας λόφος δίπλα μας: χθες- σήμερα – αύριο Νηπιαγωγείο –Δημοτικό – Γυμνάσιο - Λύκειο    (μονοήμερο)

Η λίμνη Δοϊράνη: βλέπω - ρωτώ – δρω Δημοτικό – Γυμνάσιο - Λύκειο (μονοήμερο)

Περιβάλλον και Πολιτισμός Δημοτικό -Γυμνάσιο -Λύκειο (μονοήμερο)

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς:

  • Δημιούργησε και υποστηρίζει Ομάδα Εθελοντών για το Περιβάλλον
  • Διαθέτει Δανειστική Βιβλιοθήκη για μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων του νομού Κιλκίς και τους εθελοντές του Κέντρου
  • Συνεργάζεται για την υλοποίηση του έργου του με διάφορους φορείς κυβερνητικούς και μη και με ειδικούς και ενεργούς πολίτες με
 

 

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Βρυώνης Ηλίας
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 4
Περιφέρεια : Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας : Άξονας 6 - ΛΑΠ