Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το ΚΠΕ Φιλίππων ιδρύθηκε το 2006 και στελεχώθηκε το Μάρτιο του 2007.Είναι μία εκπαιδευτική μονάδα που στοχεύει στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευόµενοι και οι εκπαιδευόµενες νέες γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται με την υλοποίηση μονοήμερων και πολυήµερων προγραµµάτων για σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και με σεµινάρια εκπαιδευτικών.

Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Αντωνάρα Ελένη
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 3
Περιφέρεια : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Άξονας : Άξονας 6 - ΛΑΠ

Χάρτης

Javascript is required to view this map.

Φωτογραφίες