Δελτίο Τύπου - Συνάντηση Εργασίας ΚΠΕ

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010 θα διεξαχθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Τσόχα 36, 4ος όροφος συνάντηση Εργασίας με τη συμμετοχή των 13 Συντονιστικών Κ.Π.Ε. στελεχών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στελεχών του Ε.Ι.Ν.