Ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Ενημερωτικής Ημερίδας για τη διαχείριση των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012, στην Αθήνα και στο ξενοδοχείο Alexandros, Τιμολέοντος Βάσου 8.

Η Ημερίδα υλοποιήθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων.

Στην Ημερίδα έλαβαν μέρος οι Υπεύθυνοι των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Π.Ε. όλης της χώρας, στελέχη τουΥπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ιδρύματος Νεολάιας και Δια Βίου Μάθησης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η κα Φουσέκη Ευσταθία Δ/ντρια Σ.Ε.Π.Ε.Δ. και ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κ. Φίλιππος Λέντζας.

Αντικείμενο της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση των Υπευθύνων των Κέντρων για διαχειριστικά θέματα, με στόχο την καλύτερη υλοποίηση της Πράξης (π.χ. επιλεξιμότητα δαπανών, κανόνες δημοσιότητας, δείκτες παρακολούθησης κ.ά.).

 

Αξιολόγηση των Πράξεων « Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις για τους μαθητές» και «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» (2010-2011 E2000)

Ο ρόλος των εµπλεκοµένων φορέων & στοιχεία διαχείρισης - Καραβατά Φλωρεντία

ΣυνημμένοΜέγεθος
Ο ρόλος των εµπλεκοµένων φορέων & στοιχεία διαχείρισης - Καραβατά Φλωρεντία358.83 KB
Αξιολόγηση των Πράξεων « Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις για τους μαθητές» και «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις Διά Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες» (2010-2011 E2000) 830.01 KB