Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

«Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης»

Το ΚΠΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Προσκαλεί
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 18-4-2019, και ώρα 12:00, στα γραφεία του ΚΠΕ, για την προμήθεια ειδών άμεσης ανάλωσης:

Το έντυπο προσφοράς μπορεί επίσης να το βρει στα γραφεία και στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣυνημμένοΜέγεθος
8v._entypo_prosforas_eidon_amesis_analosis_aprilios_2019.doc54.5 KB