Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Έρευνα αγοράς για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του ΚΠΕ Κόνιτσας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προς
Εμπορία Πυροσβεστικών ειδών
Το ΚΠΕ Κόνιτσας στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ,σας ενημερώνει και σας προσκαλεί να καταθέσετε προσφορά για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων του Κ.Π.Ε. ΚΟΝΙΤΣΑΣ.

Τύπος πυροσβεστήρα :

PA 6kg Ξηράς σκόνης τεμάχια: 14
Οροφής 6kg Ξηράς σκόνης τεμάχια: 03
CO2 5 kg τεμάχια: 03
CO2 2kg τεμάχια: 03
Wet Chemicai 9lit τεμάχια:01

Προσφορές μέχρι 28 /3/2019.

Κόνιτσα 13/3 /2019

Μαθητική Εστία Κόνιτσας
Τηλ. 26550-23825
FAX 26550-23903
e-mail : kpekon@otenet.gr
www.kpekonitsas.gr

Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Καραμπίνας Φίλιππος