Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Έρευνα αγοράς προμήθειας γεύματος για σεμινάρια του Κ.Π.Ε. Κιλκίς

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς (Κ.Π.Ε. Κιλκίς), στο πλαίσιο του Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέχεται προσφορές για την προμήθεια γεύματος για εκπαιδευτικούς, εισηγητές και καλεσμένους που θα συμμετάσχουν σε σεμινάρια του Κ.Π.Ε. Κιλκίς στο διάστημα 01/05/2019 έως και 30/06/2019.
Ειδικότερα, η πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά επιχειρήσεις σίτισης – εστίασης στην περιοχή της πόλης του Κιλκίς με το εξής προϊόν: 1 γεύμα με: σαλάτες, κυρίως πιάτο και φρούτο ή γλυκό ή αναψυκτικό, όπως επακριβώς περιγράφεται στο συνημμένο «Έντυπο Προσφοράς Παροχής Γεύματος».
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας προσκομίσουν (ταχυδρομικά, με e.mail ή με φαξ) συμπληρωμένο το «Έντυπο Προσφοράς Παροχής Γεύματος» που μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία μας ή να το κατεβάσουν από τις ιστοσελίδες http://www.kpekilkis.gr και https://kpe.inedivim.gr/
Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατακύρωση θα γίνει στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά συνολικά για τα προσφερόμενα είδη όπως ακριβώς περιγράφονται στο σχετικό έντυπο.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών είναι η 10η/04/2019 και η τελική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 26η/04/2019 και ώρα 12.00

Για την έρευνα αγοράς προμήθειας γεύματος για σεμινάρια του Κ.Π.Ε. Κιλκίς και το έντυπο προσφοράς παροχής γεύματος πατήστε :
http://www.kpekilkis.gr/index.php/draseis/95-erevna-agoras-promitheias-g...