Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Δημόσια Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών που αφορούν ελαφρύ γεύμα και τον καφέ-βουτήματα για την ημερίδα με τίτλο « Προσεγγίζοντας τα πετρογέφυρα της Πιερίας στο χθες,

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.- Κ.Ε.Α.) Ανατολικού Ολύμπου, που εδρεύει στον Παλαιό Παντελεήμονα του Δήμου Δίου - Ολύμπου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν τις προσφορές τους. Οι προσφορές αφορούν στο ελαφρύ γεύμα και στον καφέ-βουτήματα που θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, εισηγητές και στους εκπαιδευτικούς- μέλη Π.Ο. στην ημερίδα με τίτλο « Προσεγγίζοντας τα πετρογέφυρα της Πιερίας στο χθες, στο σήμερα και στο αύριο” την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 , σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο προσφοράς.

Πρόσκληση