Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Ημερίδες με θέμα: «Αγωνιστικός προσανατολισμός (Orienteering): Ένα χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση για την αειφορία»

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων και Κιλκίς, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με το 4ο ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς συνδιοργανώνουν δύο ημερίδες με θέμα:
«Αγωνιστικός προσανατολισμός (Orienteering): ένα χρήσιμο εργαλείο στην εκπαίδευση για την αειφορία»
Η 1η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 και ώρες 14.00-17.00 στο 1ο ΓΕΛ Σερρών (κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα χρησιμοποιηθούν και οι εγκαταστάσεις του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών).
Η 2η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019 και ώρες 14.00-17.00 στο 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς.
Βασικός σκοπός των δύο ημερίδων είναι οι εκπαιδευτικοί να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην περιοχή που δραστηριοποιούνται, στους συναδέλφους τους, στους μαθητές και στους γονείς των μαθητών τους.

Στόχος είναι να γνωρίσουν, οι εκπαιδευτικοί, τον αγωνιστικό προσανατολισμό όχι μόνο ως αθλητική δραστηριότητα, αλλά και ως εκπαιδευτική προσέγγιση που προάγει την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία.

Οι ημερίδες θα περιλαμβάνουν ένα θεωρητικό μέρος με εισαγωγή στον αγωνιστικό προσανατολισμό και προτάσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησής του, καθώς κι ένα βιωματικό μέρος στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες θα οργανώσουν, θα προετοιμάσουν και θα βιώσουν μια τυπική δράση αγωνιστικού προσανατολισμού. Οι δύο ημερίδες θα γίνουν χωρίς δαπάνη για τα ΚΠΕ Ποροΐων και Κιλκίς.

Περισσότερα στη διεύθυνση:

http://www.kpekilkis.gr/index.php/draseis/92-imerides-me-thema-agonistik...