Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ»

Το ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με σκοπό την επιμόρφωση των μαθητών και συνοδών εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με σύγχρονο παιγνιώδη τρόπο κατά την υλοποίηση των μονοήμερων, διήμερων και τριήμερων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπ/σης για την αειφορία, καθώς επίσης έχει ως σκοπό δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς μέσα από ημερίδες και σεμινάρια για την προώθηση της εκπαίδευσης έξω από την σχολική αίθουσα με την χρήση σύγχρονων εργαλείων, οικείων στους ανήλικους εκπαιδευόμενους μαθητές τους με δραστηριότητες βιωματικής εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και αξιοποιούν τη ύπαιθρο ως χώρο διδασκαλίας αλλά και νέους τρόπους προσέγγισης του μαθήματος με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Για τον σκοπό αυτό, για το διάστημα των εκπαιδευτικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2019 μέχρι τον ΙΟΥΝΙΟ του 2019, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά παρέχοντας πυροσβεστικά είδη αναγομώσεις στην περιοχή από την Τετάρτη 13-3-2019 μέχρι την Τετάρτη 27-3-2019 και ώρα 12:00, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, στη Κόπραινα Άρτας, 47100 Άρτα, να υποβάλλουν προσφορές.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωμένη την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που ακολουθεί. Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο fax: 26810-69654 ή στο e-mail: kpeart@sch.gr

Σε περίπτωση συνεργασίας με το ΚΠΕ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι :

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και η ευθύνη για την έκδοση τους βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τιμολόγιο (σε ισχύ) θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, φορολογική ενημερότητα (για δαπάνες άνω των 1500 ευρώ) και ασφαλιστική ενημερότητα (για δαπάνες άνω των 3000 ευρώ) τα οποία και θα πρέπει να προσκομίσει όταν αυτά του ζητηθούν.
Κατά την εξόφληση των τιμολογίων γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, στο ποσό του τιμολογίου (1% στα Τιμολόγια Πώλησης καυσίμων για δαπάνες από 150,00 επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων, δηλαδή επί της αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και θα διενεργείται από τον υπόλογο, κατά τον χρόνο της καταβολής (πληρωμής) της αξίας των αγαθών), Η απόδοση στην αρμόδια Δ Ο Υ των παρακρατηθέντων φόρων θα γίνεται από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. το οποίο και θα αποστέλλει στον προμηθευτή βεβαίωση απόδοσης φόρου, στις αρχές κάθε έτους.

Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται μέσω τραπέζης σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Τα μέλη του ΚΠΕ που απαρτίζουν τις σχετικές επιτροπές έχουν ρόλο αποκλειστικά διεκπεραιωτικό.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 ΚΙΛΏΝ
ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 ΚΙΛΩΝ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ 6 ΚΙΛΩΝ

Η Υπεύθυνη λειτουργίας

του ΚΠΕ Αράχθου Άρτας

ΙΣΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.88.02. ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ, M.Ed.

ΣυνημμένοΜέγεθος
prosklisi_pyrosvestires_8-3-2019.doc138.5 KB