Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Θέμα : «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολείων στα προγράμματα του ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολ. έτους 2019-2020»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου, για το πρώτο τρίμηνο του σχολι-κού έτους 2019-2020 και μέχρι τις 19/12/2019, πρόκειται να δεχτεί για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με προτεραιότητα στην Περι-φερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει το ΚΠΕ (Πιερία). Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να στείλουν τις αιτήσεις τους στους αντίστοιχους Υπεύθυνους Πε-ριβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων μέχρι και την Τρίτη 01 Οκτωβρίου 2019, οι οποίοι θα πρέπει να τις μεταβιβάσουν ηλεκτρονικά ή και με fax στο ΚΠΕ μέχρι και την Παρασκευή 04 Οκτωβρίου 2019, 10: 00 π.μ.. Η ημερομηνία επίσκεψης θα οριστεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του ΚΠΕ με το κάθε σχολείο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών/τριών στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 ά-τομα.

Πρόσκληση