Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Συμμετοχή σχολικών μονάδων A/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης χώρας σε προγράμματα του ΚΠΕ Καλαμάτας για τους μήνες Απρίλιο – Μάιο - Ιούνιο 2019

Σας ενημερώνουμε για τη συμμετοχή σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της χώρας σε προγράμματα του ΚΠΕ Καλαμάτας, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες, καθώς και των δαπανών,  για το χρονικό διάστημα από 01/04/2019 έως 30/06/2019. Οι επισκέψεις των σχολικών μονάδων πραγματοποιούνται μετά από αίτημα των σχολείων και με τη σύμφωνη γνώμη των Υπευθύνων ΣΔ ή ΠΕ. Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατά 3 άτομα, μετά από έγκαιρη συνεννόηση με το ΚΠΕ.

Η υλοποίηση περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολικών μονάδων που διοργανώνει το ΚΠΕ Καλαμάτας εντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο προγραμματισμός έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά και σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:
- τη συχνότητα επίσκεψης των αιτούντων σχολικών μονάδων στο ΚΠΕ Καλαμάτας τα τελευταία δύο (2) σχολικά έτη.
- τη δυναμικότητα της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Καλαμάτας.
 

ΣυνημμένοΜέγεθος
2019-59_ekpaid._episkepseis_apr.-mai-ioyn._2019.pdf788.18 KB