Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

έρευνα αγοράς για μπουφέ - καφέ 15-2-2019

Πληροφορίες για την έρευνα αγοράς μπουφέ-καφέ και σάντουιτς για
τις ανάγκες των σεμιναρίων, ημερίδων και λοιπών δράσεων του ΚΠΕ
Μολάων από 1-3-2019 μέχρι 30-6-2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ μπουφέ-καφέ και σάντουιτς για τις ανάγκες των σεμιναρίων, ημερίδων
και λοιπών δράσεων του ΚΠΕ Μολάων από 1- 3-2019 έως 30-6-2019, στο πλαίσιο της Πράξης
«ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»
υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι προσφορές θα πρέπει να είναι κλειστές σε φάκελο και θα υποβάλλονται στo ΚΠΕ Μολάων
(στις εγκαταστάσεις του 1 ου ΕΠΑΛ Μολάων) από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ,ή με e-mail ή
με το ταχυδρομείο.
Θα ανοίξουν μετά από 15 ημέρες (την 1η Μαρτίου 2019, ώρα 12:00 π.μ.) στο γραφείο του ΚΠΕ
Μολάων (1ο ΕΠΑΛ ΜΟΛΑΩΝ).
Στη συνέχεια θα γίνει συνεδρίαση της 3μελούς επιτροπής έρευνας και θα κατακυρωθούν στους
προμηθευτές, όπως αναγράφεται στην έντυπο της προσφοράς που ακολουθεί.
Κατόπιν θα συνταχθεί πρακτικό τη έρευνας και θα αποσταλεί με όλα τα δικαιολογητικά στο
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη 11143 Αθήνα).