Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Έρευνα αγοράς για την παροχή σίτισης στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Κόνιτσας

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προς
Προμηθευτές Περιοχής Κόνιτσας

Θέμα : « Προσφορά φαγητού στο ΚΠΕ Κόνιτσας»

Το ΚΠΕ Κόνιτσας στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σας ενημερώνει ότι αν ενδιαφέρεστε για την προσφορά φαγητού στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Κόνιτσας να καταθέσετε προσφορά μέχρι τις 1 Μαρτίου 2019 :
Μενού : 1 Μερίδα κυρίως πιάτο και σαλάτα με φέτα ανά τρία άτομα .

Η προσφορά και η προμήθεια θα ισχύει από 1/3/2019 έως 30 /6/2019

ΚΟΝΙΤΣΑ 14/2/2019

Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε ΚΟΝΙΤΣΑΣ
Καραμπίνας Φίλιππος

Ημερομηνία ……………………………………………

Ο προμηθευτής :