Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Newsletter

Είσοδος

Αναβολή σεμιναρίου- συνάντησης, των Συντονιστων Περιβαλλοντικών Ομάδων σχολείων, Παιδαγωγικής Ομάδας και Συντονιστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου : «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη Συμπεριφορά μου»

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας, σε συνεργασία με τους συνεργαζόμενους φορείς του περιφερειακού θεματικού δικτύου για τους υγρότοπους της Κρήτης, σχεδίασε την υλοποίηση μιας συνάντησης – σεμιναρίου, των εκπαιδευτικών και μαθητών του δικτύου, ώστε να γίνει ο απολογισμός των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το εν λόγω σεμινάριο κατ’ αρχήν είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί ως διήμερο, στις 4 και 5 Ιουνίου 2011. Λόγω, όμως, των πανελληνίων εξετάσεων, αλλά και της μεγάλης συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητών, αποφασίστηκε να σχεδιαστεί ως τριήμερο και να πραγματοποιηθεί στις 17,18 και 19 Ιουνίου.

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας, επειδή στο σεμινάριο θα συμμετείχαν και μαθητές, που η μετακίνησή τους είναι περισσότερο πολύπλοκη, είχε ζητήσει την προέγκριση του σεμιναρίου, πριν δώσει στη δημοσιότητα την προκήρυξή και την αποστείλει στις σχολικές ομάδες, από το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας. Το Τμήμα Β’  Αγωγής  Υγείας & Περιβαλλοντικής Αγωγής, έδωσε τη συγκατάθεσή του για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου. Στη συνέχεια βγήκε η προκήρυξη, στάλθηκε στις σχολικές μονάδες και δόθηκε στη δημοσιότητα. Δεκάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές ανταποκρίθηκαν και δήλωσαν, με αίτησή τους προς τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την θέλησή τους να συμμετάσχουν στο σεμινάριο και να παρουσιάσουν τις δράσεις τους. Δράσεις που είχαν να κάνουν με επισκέψεις σε υγρότοπους, τη μελέτη τους, την ορθολογική τους διαχείριση, αλλά και παρουσίαση των δράσεων με εναλλακτικούς τρόπους όπως πόστερς, θεατρικά δρώμενα κλπ.

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας με έγγραφό του, ζήτησε την έγκριση του σεμιναρίου με τη συμμετοχή 72 μαθητών, 70 εκπαιδευτικών και 21 εισηγητών, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι νόμοι και οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Ο αρμόδιος, που υπογράφει τις εγκρίσεις των σεμιναρίων, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ, κ. Βασίλης Κουλαϊδής, προφορικά απέρριψε το αίτημα έγκρισης, του εν λόγω σεμιναρίου, με το σκεπτικό ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την Δευτέρα 20 Ιουνίου, λόγω των πανελληνίων εξετάσεων. Το σεμινάριο προβλεπόταν, με βάση το κατατεθειμένο, στο υπουργείο, αναλυτικό πρόγραμμα, να ξεκινήσει την Παρασκευή 17 Ιουνίου το απόγευμα

 

και να πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου διδασκαλίας και άλλων εργασιών που πιθανόν να έχουν οι εκπαιδευτικοί με τη λήξη της σχολικής χρονιάς, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουνίου. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση, δεν θα εμπόδιζε τις όποιες δραστηριότητες των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μας προτάθηκε, από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου, το σεμινάριο να γίνει μόνο με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το εν λόγω σεμινάριο, ήταν απολογιστικό των δράσεων των συμμετεχόντων στο δίκτυο, σχολικών ομάδων, οπότε η ΜΗ συμμετοχή των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα υποβάθμιζε τους σκοπούς για τους οποίους διοργανώνονταν. Εξάλλου επισκέψεις στο πεδίο, είχαν πραγματοποιήσει οι περισσότερες σχολικές ομάδες της Δευτεροβάθμιας.

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας αποφασίζει να αναβάλλει για την επόμενη σχολική χρονιά, την διοργάνωση του σεμιναρίου, με πιθανό διάστημα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου και να το συνδυάσει με το σχεδιασμό – προγραμματισμό, των δράσεων του δικτύου, για την επόμενη σχολική χρονιά.

Θα θέλαμε να ζητήσουμε, συγνώμη, από τους αξιότιμους εισηγητές, που είχαν προσαρμόσει τον προγραμματισμό τους, σύμφωνα με το πρόγραμμα του σεμιναρίου μας, ώστε να μας βοηθήσουν με τις εισηγήσεις τους στην ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών. Επίσης, ζητάμε την κατανόηση των σχολικών ομάδων μελών του δικτύου, για την αναβολή και τον επανασχεδιασμό του σεμιναρίου. Σχεδιασμός και οργάνωση, που απαιτεί πολλή δουλειά εκ μέρους της ολιγομελούς παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Ιεράπετρας.