Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Γνωρίζοντας τις ακτές μας

Το πρόγραμμα σχετίζεται με τη θάλασσα του Κορινθιακού που αποτελεί μια μικρογραφία της Μεσογείου (θάλασσα κλειστή, με μια φυσική και μια τεχνητή έξοδο). Οι ακτές έχουν γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη και λίγα φυσικά σημεία απομένουν στη νότια πλευρά.

Η εργασία πεδίου λαμβάνει χώρα στην παραλία Κρυονέρι λίγο Δυτικά της Ακράτας. Εκεί συνυπάρχει ένα μικρό λιμάνι με ένα φυσικό κομμάτι αμμουδιάς και βραχώδους ακτής με φυσική βλάστηση.
Έρευνα Πεδίου

Σημείωση:
Στην περίπτωση ύπαρξης ειδικού ενδιαφέροντος προβλέπονται προσαρμογές και για μικρότερες ή μεγαλύτερες τάξεις από αυτές που αναφέρονται.

Ειδικοί στόχοι:
# τη γνωριμία με το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον της περιοχής.
# ιδιαίτερη γνωριμία με τα λιβάδια ποσειδωνίας.
# η σχέση ανθρώπου και θάλασσας.
# δραστηριότητες που επηρεάζουν τις ακτές και την ιδιαιτερότητα του παράκτιου οικοσυστήματος.
# την θάλασσα και τις ακτές στην παράδοση και στις τέχνες.