Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Newsletter

Είσοδος

Δημόσια Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (Γεύμα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών – συνοδών, εκπαιδευτικών του ΚΠΕ & μαθητών στα ημερήσια – πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα)

Δημόσια Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (Γεύμα) Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.- Κ.Ε.Α.) Ανατολικού Ολύμπου, που εδρεύει στον Παλαιό Παντελεήμονα του Δήμου Δίου - Ολύμπου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν τις προσφορές τους. Οι προσφορές αφορούν στο γεύμα των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών – συνοδών, εκπαιδευτικών του ΚΠΕ & μαθητών στα ημερήσια – πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και στο γεύμα συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, εκπ/κών του ΚΠΕ & εισηγητών στις δράσεις –σεμινάρια που έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει το ΚΠΕ (ΚΕΑ) Ανατολικού Ολύμπου για το χρονικό διάστημα Μάρτιο - Ιούνιο 2019 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο προσφοράς.

Πρόσκληση