Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Newsletter

Είσοδος

Δημόσια Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (Διαμονή των μαθητών και εκπαιδευτικών-συνοδών στα πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα)

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.- Κ.Ε.Α.) Ανατολικού Ολύμπου, που εδρεύει στον Παλαιό Παντελεήμονα του Δήμου Δίου - Ολύμπου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ(ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλουν τις προσφορές τους. Οι προσφορές αφορούν στη διαμονή των μαθητών και εκπαιδευτικών-συνοδών στα πολυήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και των εκπαιδευτικών και εισηγητών στις δράσεις που έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει το ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου για το χρονικό διάστημα Μάρτιο - Ιούνιο 2019, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο προσφοράς.

Πρόσκληση