Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Εις το βουνό ψηλά εκεί...

Η υλοποίηση του προγράμματος στοχεύει στην  ενημέρωση και  γνωριμία των μαθητών  με το οικοσύστημα του Βερμίου, την  παρατήρηση της βιοποικιλότητας και την αλληλεξάρτηση των διαφόρων μορφών ζωής του βουνού. Οι πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες στο βουνό δίνουν τη δυνατότητα προβληματισμού και αξιολόγησης των ανθρώπινων παρεμβάσεων και συζήτησης για τις  προοπτικές βιώσιμης διαχείρισης αυτού.

 
Μεθοδολογία
Με τη χρήση διαφόρων παιδαγωγικών μεθόδων (πειραματική, project, περιβαλλοντικό μονοπάτι, χρήση παιδαγωγικών παιχνιδιών) στοχεύουμε να εξασφαλίσουμε τους στόχους του προγράμματος που είναι δηλωτικοί( γνώση), εννοιολογικοί και μεταγνωστικοί (διαμόρφωση σύγχρονων ενεργών πολιτών).
 
Πορεία υλοποίησης προγράμματος.

1η μέρα Πέμπτη απόγευμα
Γνωριμία εισαγωγική ενημέρωση για το θέμα (βίντεο, διαφάνειες), συζήτηση. Ανάλυση τριήμερου προγράμματος. Χωρισμός σε ομάδες παιδαγωγικά παιχνίδια.

 
2η μέρα Παρασκευή Πρωί
Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ακολουθούν ένα από τα τρία περιβαλλοντικά μονοπάτια του προγράμματος. Αναγνωρίζουν τη βλάστηση της περιοχής με τη συμπλήρωση φύλλων εργασίας, αναζητούν βιοδηλωτικά ίχνη, παρατηρούν την φυλλοστρωμνή, κατανοούν τη φυσική διαδικασία της χουμοποίησης. Επισκέπτονται το χιονοδρομικό κέντρο 3-5 πηγάδια όπου προσπαθούν να εντοπίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες στο βουνό και των  επιδράσεων  τους στο δασικό οικοσύστημα του Βερμίου.
 
Απόγευμα

Αναχώρηση για ένα εξωκλήσι της περιοχής. Οι μαθητές παρατηρούν, καταγράφουν και αξιολογούν το γεωγραφικό ανάγλυφο, το φυσικό περιβάλλον και τα υπάρχοντα κτίσματα.3η μέρα

Οι μαθητές σε ομάδες κάνουν χημικές αναλύσεις του εδάφους και παρατηρούν στα στερεοσκόπια τους οργανισμούς του εδάφους. Προετοιμάζουν και παρουσιάζουν στους συμμαθητές τους τη δουλειά τους και ακολουθεί κριτική συζήτηση. Γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος.