Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Εκπαίδευση ζωής στα καμένα

«Εκπαίδευση ζωής στα καμένα»
(Διερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ). Για ηλικίες 7- 18 ετών (Α' Δημοτικού - Γυμνάσιο - Γ' Λυκείου).

Γνωριμία με τη φυσική αναγέννηση των καμένων περιοχών της Αν. Αιγιάλειας (Πυργάκι Αχαΐας). Περιλαμβάνει αναπροσαρμόσιμες δραστηριότητες που ακολουθούν την εξέλιξη της φυσικής αναγέννησης και αποκατάστασης της χλωρίδας της περιοχής. Το πρόγραμμα προβλέπεται να συνεχιστεί στην ίδια περιοχή, ακολουθώντας τα δεδομένα και τα αποτελέσματα από τη φυσική αναγέννηση, πιλοτικών παρεμβάσεων που κάναμε (περίφραξη, οριοθέτηση, σήμανση) έναντι συμβατικών παρεμβάσεων τύπου δενδροφύτευσης, καθαρισμού κ.λ.π. που έχουν κάνει άλλοι φορείς.