Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, μέσω του Επιχειρησιακού προγράμ-ματος ‘’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020’’ το οποίο συγχρη-ματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) & από Εθνικούς Πόρους», σε συνεργασία με την Υπεύθυ-νη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας, Αμανατίδου Μαργαρίτα και την Υπεύθυνη Καινο-τόμων Δράσεων Β/θμιας Εκπ/σης Πιερίας, Παππά Μυράντα, πρόκειται να πραγματοποιήσει επιμορφωτική ημερίδα διάρκειας 6 διδακτικών ωρών με θέμα: «Αειφορική διαχείριση φαρμακευτικών φυτών στο χθες και στο σήμερα: γνώση και ορθή χρήση μιας πολιτισμικής κληρονομιάς».
Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα σχολεία της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας και θα διεξαχθεί στο κτήριο του 1ου Δημ. Σχ. Κατερίνης την Τετάρτη 12 Δεκεμβρί-ου 2018 από τις 16:15 – 21:00.