Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Επισκέψεις σχολικών μονάδων στο ΚΠΕ Ιεράπετρας Νεάπολης

Το Κ.Π.Ε. Ιεράπετρας- Νεάπολης στο πλαίσιο του έργου « Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του νέου επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού , Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους άξονες προτεραιότητας 6,8 & 9, προγραμματίζει κατά τους μήνες Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του σχολ. έτους 2018-2019, την υλοποίηση προγραμμάτων αειφόρου εκπαίδευσης περιβαλλοντικών ομάδων της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης.

Σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης

Α/Α Ημ/νία Σχολική Μονάδα Τίτλος Προγράμματος
1 27/2/2019 3ο ΔΣ Ιεράπετρας Πεύκα και φρύγανα μαζί
2 26/2/2019 ΔΣ Κάτω Χωριού Η διατροφή του τόπου μας...
3 10/5/2019 Νηπιαγωγείο Κεντριού Πεύκα και φρύγανα μαζί
4 14/5/2019 4ο ΔΣ Ιεράπετρας Πεύκα και φρύγανα μαζί
5 15/5/2019 4ο ΔΣ Ιεράπετρας Πεύκα και φρύγανα μαζί
6 16/5/2019 4ο ΔΣ Σητείας Η διατροφή του τόπου μας...
7 21/5/2019 3ο Νηπιαγωγείο Ιερ. Η διατροφή του τόπου μας ...
8 22/5/2019 3ο Νηπιαγωγείο Ιερ. Η διατροφή του τόπου μας...
9 23/5/2019 ΔΣ Μαλών Η διατροφή του τόπου μας...
10 23/5/2019 Νηπιαγωγείο Μαλών Η διατροφή του τόπου μας...
11 28/5/2019 2ο Νηπιαγωγείο Νεάπ. Η διατροφή του τόπου μας...
12 29/5/2019 2ο ΔΣ Ιεράπετρας ΑΠΕ για τον τόπο
13 30/5/2019 2ο ΔΣ Ιεράπετρας ΑΠΕ για τον τόπο
14 04/6/2019 2ο ΔΣ Ιεράπετρας Η διατροφή του τόπου μας...
15 6/6/2019 2ο ΔΣ Ιεράπετρας Η διατροφή του τόπου μας...

Σχολεία Β/θμιας Εκπαίδευσης

Α/Α Ημ/νία Σχολική Μονάδα Τίτλος Προγράμματος
1 25/2/2019 ΓΕΛ Μακρύ Γιαλού ΑΠΕ για τον τόπο
2 4-5/3/2019 Πειρ/κό Γυμν. Ρεθύμνου ΑΠΕ για τον τόπο
3 6/3/2019 12ο Γυμ. Ηρακλείου Σταλαγματιά-σταλαγματιά...
4 7-8/3/2019 4ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Η διατροφή του τόπου μας...
5 12-13/3/2019 6ο ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Σταλαγματιά-σταλαγματιά...
6 14-15/3/2019 Εσπερινό ΕΠΑΛ Πλατανιά Η διατροφή του τόπου μας...
7 18-19/3/2019 ΓΕΛ Βάμου Η διατροφή του τόπου μας...
8 19-20/3/2019 ΓΕΛ Βάμου Η διατροφή του τόπου μας...
9 21-22/3/2019 4o Γυμ. Ρεθύμνου Σταλαγματιά-σταλαγματιά...
10 26-27/3/2019 ΓΕΛ Μελεσών Παρα θιν΄ αλός
11 28-29/3/2019 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου Παρα θιν΄ αλός
12 28-29/3/2019 1ο ΕΠΑΛ Μουζακίου Παρα θιν΄ αλός
13 9/4/2019 ΕΕΕΕΚ Αγίου Νικολάου Η διατροφή του τόπου μας...
14 10-11/4/2019 2ο ΓΕΛ Ρεθύμνου Η διατροφή του τόπου μας...
15 17-18/4/2019 Γυμνάσιο Κοξαρές Η διατροφή του τόπου μας...
16 8-9/5/2019 3o Γυμ. Χανίων Πεύκα και φρύγανα μαζί
17 16-17/5/2019 3ο Γυμν. Περιστερίου ΑΠΕ για τον τόπο
18 7/6/2019 ΕΕΕΕΚ Σητείας Η διατροφή του τόπου μας...