Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 

Newsletter

Είσοδος

Επιστολή των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Ιεράπετρας

Επιστολή των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Ιεράπετρας

 

ΠΡΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

Δήμαρχο Ιεράπετρας

Την Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ιεράπετρας

ΚΟΙΝ:

Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ / Δνση ΣΕΠΕΔ/ Τμήμα Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής αγωγής

Πρώην Δημάρχους Ιεράπετρας κ.κ. Χριστοφακάκη Νικόλαο και Μαστοράκη Εμμανουήλ.

 

Ιεράπετρα 16/06/2011

 

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας, αποτελεί εκπαιδευτική δομή ειδικού τύπου με παιδαγωγικό, επιμορφωτικό και δημόσιο χαρακτήρα και επιτελεί το έργο της εκπαίδευσης για την αειφορία, προτάσσοντας κάθε ενέργεια και δράση που έχει στόχο την βιωσιμότητα της τοπικής κοινωνίας.

Προσφέρει ως κύριο έργο του, προγράμματα εκπαίδευσης για την αειφορία σε μαθητές όλων των ηλικιών. Η Παιδαγωγική του Ομάδα, σχεδίασε και υλοποιεί πέντε προγράμματα εκπαίδευσης για την αειφορία, προσαρμοσμένα σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες εκπαίδευσης (από Νηπιαγωγείο μέχρι Λύκειο).

Επιμορφώνει εκπαιδευτικούς με θεματικά σεμινάρια καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, σε ώρες εκτός ωραρίου διδασκαλίας.

Υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των κοινωνικών ομάδων, ενώ ταυτόχρονα παράγει εκπαιδευτικό υλικό, υλοποιεί έρευνα, συντονίζει το θεματικό δίκτυο για τους Υγρότοπους της Κρήτης, με συμμετοχή 58σχολείων του νησιού μας και τέλος οργανώνει τοπικές και διεθνείς συνεργασίες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία.

 

Κοινή διαπίστωση είναι, ότι ο θεσμός των ΚΠΕ, αποτελεί περιβαλλοντική, κοινωνική και εκπαιδευτική αναγκαιότητα. Το ΚΠΕ Ιεράπετρας, έχει αποδείξει, με την τετραετή παρουσία του, την αξία και την προσφορά του στην εκπαίδευση και στην τοπική κοινωνία. Θεωρούμε επιβεβλημένη την ενίσχυση της λειτουργίας του. Η περιβαλλοντική παιδεία, ο περιβαλλοντικός εγγραμματισμός, αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας, δικαίωμα και ευθύνη του πολίτη.

Μέχρι σήμερα, τηρούνταν οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ των συμβεβλημένων μερών (Δήμος Ιεράπετρας - ΥΠΔΒΜΘ), αναφορικά με τα κτίρια, τις υποδομές και λοιπές υποχρεώσεις. Αδυναμίες στήριξης του ΚΠΕ Ιεράπετρας, με διοικητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητος, καλύπτονταν πάντα με μια έκτακτη οικονομική του ενίσχυση.

 

Σήμερα έχει προκύψει ένα σοβαρό θέμα που διακυβεύει την απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΠΕ Ιεράπετρας. Έχει γίνει, η πρόταση να μεταφερθεί το ΚΠΕ και να συστεγαστεί με το ΣΔΕ στη Βαινιά. Στο χώρο που σήμερα στεγάζεται το ΚΠΕ, να στεγαστεί προσωρινά το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, του οποίου το κτήριο προβλέπεται να ανακαινιστεί.

Η πρόταση αυτή είναι ανέφικτη.

Ο τρόπος λειτουργίας ενός ΚΠΕ, επιβάλει να στεγάζεται σε αποκλειστικά δικό του κτήριο. Οι θεματικές αίθουσες που έχουν δημιουργηθεί για το νερό (με το ξύλινο κάστρο για τη δραματοποίηση σχετικού παραμυθιού) και την κλιματική αλλαγή (με τις απεικονίσεις του παραμυθιού που παρακολουθούν οι μαθητές στους 3 τοίχους της), στις οποίες υλοποιούνται τα προγράμματα αειφόρου εκπαίδευσης που απευθύνονται σε μαθητές του νηπιαγωγείου και των μικρών τάξεων του δημοτικού σχολείου, η αίθουσα των επιστημών (στερεοσκόπια, μικροσκόπια, αντιδραστήρια  κλπ), η αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών (14 υπολογιστές σε δίκτυο κι σύνδεση με το διαδίκτυο), η βιβλιοθήκη με τα 2500 βιβλία, η αίθουσα σεμιναρίων και εκδηλώσεων, δεν μπορούν να δέχονται τις δραστηριότητες του ΚΠΕ το πρωί και το απόγευμα να μετατρέπονται σε αίθουσες διδασκαλίας. Το σύστημα των φωτοβολταϊκών και η ανεμογεννήτρια, τα 45 ποδήλατα και τα 6 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, ο ηλιακός φούρνος, ο πύργος ευαισθητοποίησης, ο βοτανικός κήπος με τα 150 διαφορετικά είδη φυτών, το πιθάρι και ο κάδος κομποστοποίησης, όλα είναι ενταγμένα με ειδικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία των προγραμμάτων που υλοποιεί το ΚΠΕ Ιεράπετρας.

Οποιαδήποτε σκέψη συστέγασης του ΚΠΕ με άλλη σχολική μονάδα θα επέφερε ουσιαστικά την κατάρρευσή του. Το ΚΠΕ χρειάζεται αυτόνομο κτήριο για να στεγάσει όλες τις παραπάνω δραστηριότητές του. Αν βρεθεί αυτό το κτήριο και δώσει το πράσινο φως το ΥΠΔΒΜΘ, διότι σε αυτό ανήκουν με παραχώρηση από το δήμο για 9 + 6 χρόνια οι υποδομές του ΚΠΕ, η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας, θα έβλεπε με θετικό μάτι τη λύση αυτή.

Αν κάποιοι, δεν αντιλαμβάνονται την τεράστια προσφορά προς την τοπική κοινωνία του ΚΠΕ Ιεράπετρας και θελήσουν να πάρουν κάποιες αποφάσεις σε βάρος της απρόσκοπτης λειτουργίας του, τότε ουσιαστικά παίρνουν και την απόφαση για το κλείσιμό του. Ως μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας δεν θα μπορέσουμε να στηρίξουμε οποιαδήποτε ενέργεια συρρίκνωσης και απρόσκοπτης λειτουργίας του.

 

Δασκαλάκης Παύλος _ Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας

Μυλωνάκης Ευστράτιος _ Αναπληρωτής Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας