Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: Αναλωσίμων ειδών Super Market»

Το ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με σκοπό την επιμόρφωση των μαθητών και συνοδών εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με σύγχρονο παιγνιώδη τρόπο κατά την υλοποίηση των μονοήμερων, διήμερων και τριήμερων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπ/σης για την αειφορία, καθώς επίσης έχει ως σκοπό δίνοντας τα κατάλληλα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς μέσα από ημερίδες και σεμινάρια για την προώθηση της εκπαίδευσης έξω από την σχολική αίθουσα με την χρήση σύγχρονων εργαλείων, οικείων στους ανήλικους εκ-παιδευόμενους μαθητές τους με δραστηριότητες βιωματικής εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και αξιοποιούν τη ύπαιθρο ως χώρο διδασκαλίας αλλά και νέους τρόπους προσέγγισης του μαθήματος με χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Για τον σκοπό αυτό, για το διάστημα των εκπαιδευτικών δράσεων που θα πραγματοποιηθούν από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ μέχρι τον ΙΟΥΝΙΟ του 2019, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά παρέχοντας Αναλώσιμα είδη super market, από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-2-2019 μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8-3-2019 και ώρα 12:00, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, στη Κόπραινα Άρτας, 47100 Άρτα, να υποβάλλουν προσφορές.Οι προσφορές θα ισχύουν από 9/3/2019 έως 30/6/2019
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωμένη την «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟ-ΣΦΟΡΑ» που ακολουθεί. Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο fax: 26810-69654 ή στο e-mail: kpeart@sch.gr

Σε περίπτωση συνεργασίας με το ΚΠΕ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι :

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ» στα στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και η ευθύνη για την έκδοση τους βαρύνει απο-κλειστικά τον Ανάδοχο.

Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει τιμολόγιο (σε ισχύ) θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, φορολογική ενημερότητα (για δαπάνες άνω των 1500 ευρώ) και ασφαλιστική ενημερότητα (για δαπάνες άνω των 3000 ευρώ) τα οποία και θα πρέπει να προσκομίσει όταν αυτά του ζητηθούν.
Κατά την εξόφληση των τιμολογίων γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, στο ποσό του τιμολογίου εφ΄ όσον αυτό ξεπερ-νάει το ποσό των 150 ευρώ + ΦΠΑ, (4% για τιμολόγια πώλησης ή 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών), για τις ο-ποίες το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποστέλλει την αντίστοιχη βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους.

Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται μέσω τραπέζης σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη της επιχείρησης σε χρόνο που το ΚΠΕ δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια. Τα μέλη του ΚΠΕ που απαρτίζουν τις σχετικές επιτροπές έχουν ρόλο α-ποκλειστικά διεκπεραιωτικό.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ:
Αναλώσιμα είδη Super Market
Προϊόντα
Ποτήρι μιας χρήσης χάρτινο(6συσκ.Χ50 τμχ)
Χλωρίνη παχύρευστη συσκευασία 1250 MLΧ2 τεμ 2 συσκευασίες ή 4τμχ άνευ συσκευασίας
Πράσινο τσάι συσκευασία των 20 ή 25 τεμαχίων (8 συσκ.)
Καφές Φίλτρου δυνατός 250 ΓΡ(5τμχ)
Καφές Φίλτρου Φουντούκι250 ΓΡ(5 τμχ)
Καφές Φίλτρου 250 ΓΡ ( 5 τμχ)
Καφές Φίλτρου Καραμέλα 250 ΓΡ (4τμχ)
Καφές καρύδα αμύγδαλο 250 ΓΡ (4 τμχ)
Καφές φίλτρου εκλεκτός 250 ΓΡ (2 τμχ)
Καφές παραδοσιακός ελληνικός 194 ΓΡ (3τμχ)
Γάλα εβαπορέ μερίδες 10-15 ΓΡ (6τμχ)
Σφουγγαράκια (3 τμχ)
Ζάχαρη 1κιλό (3 τμχ)
Απορρυπαντικό πιάτων 1000 ml (1τμχ)
Χαρτί Κουζίνας ρολό γίγας (5 τμχ)
Πακέτο γάντια μιας χρήσης (1 τμχ)
Detol καθαρισμού επιφανειών 500 ml (2 τμχ)
Καφετιέρα φίλτρου (1τμχ)
Σακούλες σκουπιδιών γίγας πακέτο 10 τεμαχίων (4 πακ.)
Σακούλες σκουπιδιών μικρές για καλαθάκια γραφείου πακέτο πολλών τεμ. (5 πακ.)
Σακούλες σκουπιδιών αυλής (βαριών αντικειμένων) 15 τεμ.

Η Υπεύθυνη λειτουργίας

του ΚΠΕ Αράχθου Άρτας

ΙΣΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΕ8802 ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ, M.Ed.

ΣυνημμένοΜέγεθος
rposklhsh_sm_210219.doc163.5 KB