Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Κλωστές και νήματα στα αδράχτια της βιομηχανικής Νάουσας

 

Ένα πρόγραμμα για μαθητές  Ε΄& Στ΄ τάξης δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων.

 

Η αναγκαιότητα.

Στον ιστό της πάλαι ποτέ βιομηχανική Νάουσα υπάρχουν πλήθος εργοστασίων απονεινάρια μιας άλλοτε ακμάζουσας εποχής. Για  να ξανακούσουμε τις μηχανές που σίγησαν, τους εργαζόμενους  που άλλαξαν επάγγελμα, τους εργοδότες που έφυγαν, αλλά και να παρακολουθήσουμε την ωρίμανση και την μετεξέλιξη αυτών των δυναμικών μονάδων οργανώθηκε ένα πρόγραμμα διαφορετικό. Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφορία που εστιάζεται στην επίδραση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον, τη χρήση των υδάτινων πόρων ως πηγή ενέργειας  ιδωμένα μέσα από το τρίπτυχο κοινωνία – περιβάλλον- οικονομία .

 

Οι παιδαγωγικές αρχές του προγράμματος:

Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία  και ο προσανατολισμός  του περιβαλλοντικού προγράμματος προς την κατεύθυνση  μελέτης  ευαισθητοποίησης και ανάληψης δράσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των ανθρώπινων έργων  με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που στηρίζονται στην διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος αποτελούν τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες δομείται το πρόγραμμα  μας.  Δίνεται έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών με συζήτηση έρευνα, κριτική και δημιουργική επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται στο πεδίο. Κύριο μέλημα μας οι ίσες ευκαιρίες στην οικοδόμηση της γνώσης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, αξιών και στάσεων που απαιτούνται για την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την αειφορία.

 

Μεθοδολογική προσέγγιση:

Με ένα συνδυασμό παιδαγωγικών μεθόδων προσπαθεί η Π.Ο του Κέντρου μας να προωθήσει της παιδαγωγικές αρχές τους στόχους του προγράμματος.  Η σύνταξη του εννοιολογικού χάρτη  με την παρουσίαση της κεντρικής έννοιας/ιδέας,  τη διακλάδωση σε γενικές έννοιες,  την υποδιαίρεση σε μερικές έννοιες,  τη χρήση εννοιών που εκφράζονται με ουσιαστικό και τις σχέσεις μεταξύ εννοιών που εκφράζονται με ρήμα, πρόθεση, μικρή φράση, σχόλιο. Με τον καταιγισμό ιδεών (Brain storming). Με τη  μελέτη πεδίου ώστε να εμπλακούν οι μαθητές/τριες σε άμεσες παρατηρήσεις,  στη συλλογή και καταγραφή στοιχείων. Με την εργασία στο πεδίο οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (παρατήρηση, καταγραφή στοιχείων, φωτογράφηση, καταγραφή απόψεων με ερωτηματολόγια). Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με την οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών, των μετρήσεων και των άλλων στοιχείων σε πίνακες, κολάζ κ.ά.

 

Στόχοι του προγράμματος

Να γνωρίσουμε τα προβιομηχανικά και βιομηχανικά μνημεία της Νάουσας

Την τοπική ιστορία και τοπική γεωγραφία της περιοχής

Να ευαισθητοποιηθούμε στην εύρεση λύσεων διάσωσης και ανάδειξης των μνημείων του βιομηχανικού πολιτισμού

Να αναπτύξουν οικολογική – ιστορική – δημοκρατική συνείδηση βασισμένη στα βιώματα τους.

 

Βασικές έννοιες

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Βιομηχανικό κατάλοιπο

Βιομηχανική κληρονομιά

Βιομηχανική εγκατάλειψη.

 

Δομή του προγράμματος:

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής  χρονιάς.  Ξεκινά στις 9.00 το πρωί. Οι εκπαιδευτικοί – συντονιστές του προγράμματος γνωρίζονται με τους μαθητές/τριες στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου μας. Ακολουθεί  ο καταιγισμός ιδεών, η κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη και η συζήτηση. Στο διάλλειμα που ακολουθεί 10.30 -10.45 προσφέρεται κολατσιό και στις 11.00 ξεκινούν οι δράσεις στο πεδίο. Οι δράσεις υλοποιούνται στο μονοπάτι, μέσα στον ιστό της πόλης, κατά μήκος του ποταμού Αράπιτσα στα 1200μ και διαρκούν έως τη 1.30 ακολουθεί επιστροφή στους χώρους του Κέντρου ολοκλήρωση του προγράμματος και αξιολόγηση του μέχρι στις 2.30.  Παρέχεται (προαιρετικά) γεύμα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Αναχώρηση στις 15.00.