Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών

Το ΚΠΕ Καλαμάτας φιλοξενεί επιμορφωτές, εκπαιδευτικούς και μαθητές στο πλαίσιο υλοποίησης σεμιναρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΚΠΕ Καλαμάτας καλεί τους υποψήφιους προμηθευτές:

- παροχής υπηρεσιών σίτισης

- παροχής υπηρεσιών διαμονής με πρωϊνό

- παροχής κολατσιού (σάντουιτς, κουλούρι)

- πώλησης αγαθών υπεραγοράς (super market)

- πώλησης ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου και προϊόντων Πληροφορικής

- υπηρεσιών ταχυμεταφοράς

να ενημερωθούν από τα αντίστοιχα έγγραφα (στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας) και να καταθέσουν προσφορά στο ΚΠΕ Καλαμάτας (Θουκυδίδου 2, Καλαμάτα) σε κλειστό φάκελο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του ΚΠΕ Καλαμάτας για την περίοδο 01/03/2019-30/06/2019.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: Πέμπτη 28/02/2019 και ώρα 12:00. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στο ΚΠΕ Καλαμάτας στις 28/02/2019 και ώρα 13:00, από επιτροπή, η οποία ορίστηκε με απόφαση του ΚΠΕ Καλαμάτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας πληροφορούμε ότι τα τιμολόγια θα κόβονται επί πιστώσει στα στοιχεία του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και η εξόφλησή τους θα γίνεται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου των παραστατικών. Η έκδοση τιμολογίων θα ακολουθεί τους κανόνες που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έντυπο «Γενικές Οδηγίες Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων» όπως έχουν εκδοθεί από το Διαχειριστικό Φορέα (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

ΣυνημμένοΜέγεθος
Γενικές Οδηγίες Οικονομικής Διαχείρισης Προγραμμάτων.pdf551.35 KB
2019_43a_ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ_Προσκληση.pdf710.8 KB
2019_43b-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ_Εντυπο προσφορας.pdf564.03 KB
2019_44a_ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ_Προσκληση.pdf688.5 KB
2019_44b-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ_Εντυπο προσφορας.pdf561.15 KB
2019_46a_ΦΟΥΡΝΟΙ_Προσκληση.pdf690.81 KB
2019_46b_ΦΟΥΡΝΟΙ_Εντυπο προσφορας.pdf564.46 KB
2019_45_COURRIER_Προσκληση.pdf682.85 KB
2019_47-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ_Προσκληση.pdf705.81 KB
2019_48-ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ_Προσκληση.pdf741.97 KB
2019_49-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ_Προσκληση.pdf696.56 KB