Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Newsletter

Είσοδος

ΚΠΕ Ποροΐων, Κιλκίς, Ανατ. Ολύμπου: «Από τα δάση των βουνών στα δάση των λιμνών: πεδία εκπαίδευσης για την αειφορία»

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων, Κιλκίς και Ανατολικού Ολύμπου συνδιοργανώνουν, στο πλαίσιο του Έργου «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», μέσω του νέου επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες ΛΑΠ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τριήμερο σεμινάριο με θέμα: «Από τα δάση των βουνών στα δάση των λιμνών: πεδία εκπαίδευσης για την αειφορία» Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://www.kpekilkis.gr/index.php/draseis/90-triimero-seminario-ton-kpe-...