Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Newsletter

Είσοδος

Προκήρυξη επιμορφωτικού σεμιναρίου "Ελαίας Δρόμοι"

Προκήρυξη επιμορφωτικού σεμιναρίου

 

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΠΕ) Ιεράπετρας - Νεάπολης, στα πλαίσια των Δράσεων της Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες, διοργανώνει στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2011, στην έδρα του την Ιεράπετρα, επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας 14 ωρών.

Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν πενήντα (50) άτομα, εκ των οποίων οι σαράντα (40) θα είναι εκπαιδευτές/εκπαιδευτικοί και οι δέκα (10) ενήλικες πολίτες (24-64 ετών όπως ορίζεται η έννοια του ενήλικα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ).  Οι είκοσι (20) εκπαιδευτικοί θα είναι από την Α/θμια Εκπαίδευση Ν. Λασιθίου και οι άλλοι είκοσι (20) από την Β/θμια Εκπαίδευση Ν. Λασιθίου. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετική βεβαίωση συμμετοχής. Για τους εκπαιδευτικούς η συμμετοχή θα προσμετρηθεί για την εγγραφή τους στο μητρώο εκπαιδευτών, που σημαίνει ότι αν είναι συντονιστές σχολικής περιβαλλοντικής ομάδας θα μπορούν στη συνέχεια να επισκεφτούν και να παρακολουθήσουν προγράμματα των ΚΠΕ. Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και για τις δύο ημέρες του σεμιναρίου.Τίτλος του σεμιναρίου είναι:

 

«Υγεία και Παραγωγικές Διαδικασίες – Ελαίας Δρόμοι»

 

Η διαδικασία επιλογής για τους εκπαιδευτικούςείναι: Προηγούνται όσοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στο δίκτυο Υγροτόπων που συντονίζει το ΚΠΕ Ιεράπετρας καθώς και στο δίκτυο Αλυκών που συντόνιζε πέρσι το ΚΠΕ Νεάπολης. Επίσης, προηγούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει πρόγραμμα στα πλαίσια των καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων. Έπονται, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει διερευνητική εργασία και όσοι προτίθενται να αναλάβουν πρόγραμμα στα πλαίσια των καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων. Αν ο αριθμός των ενδιαφερομένων ανά κατηγορία είναι μεγαλύτερος της προκήρυξης τότε θα διενεργηθεί κλήρωση.

Η διαδικασία επιλογής για τους ενήλικες είναι: Θα διενεργηθεί κλήρωση, αν ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος της προκήρυξης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, θα πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που επισυνάπτεται και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας (http://kpe-ierap.las.sch.gr). Οι εκπαιδευτικοί της Β/θμιας εκπαίδευσης Λασιθίου, θα πρέπει να στείλουν την αίτησή τους στην υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων Ν. Λασιθίου, κ. Πεδιαδίτη Φιλίτσα (τηλ. 2841340495), μέχρι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 12:00 και αυθημερόν η κ. Πεδιαδίτη, θα στείλει την κατάσταση των εκπαιδευτικών που έχουν αιτηθεί να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, στο ΚΠΕ Ιεράπετρας. Οι εκπαιδευτικοί της Α/θμιας εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου, λόγω απουσίας της υπεύθυνης σχολικών δραστηριοτήτων κ. Λιανά Κρυσταλλένιας καθώς και οι πολίτες που θέλουν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο, μπορούν να στείλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (mail@kpe-ierap.las.sch.gr) ή με φαξ (28420 23160) στο ΚΠΕ Ιεράπετρας, μέχρι Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 στο ΚΠΕ Ιεράπετρας. Το ΚΠΕ Ιεράπετρας αφού συντάξει τους τελικούς πίνακες θα τους διαβιβάσει στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ προς έγκριση.

 

Από το ΤΔΕ του ΚΠΕ Ιεράπετρας θα καλυφθούν: α) τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εισηγητών β) τα έξοδα διαμονής των εκπαιδευτικών και πολιτών που απέχουν πάνω από 40 χιλιόμετρα από την έδρα του ΚΠΕ Ιεράπετρας γ) τα έξοδα διατροφής (ένα γεύμα ή δείπνο στο σεμινάριο) και κέτερινγκ (ένα την ημέρα) καθώς και μεταφοράς στο πεδίο όλων των συμμετεχόντων δ) τα έξοδα προβολής και διαφήμισης (καταχωρήσεις στον τοπικό τύπο, πανό, αφίσες, προσκλήσεις κλπ), καθώς ε) και των αναλωσίμων υλικών που θα απαιτηθούν για την κάλυψη αναγκών του σεμιναρίου.

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Ιεράπετρας, αίθουσα σεμιναρίων - εκδηλώσεων Μαρίας Λιουδάκη (Εθν. Αντιστάσεως 30) στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2011.

 

Οι ώρες διεξαγωγής του είναι:

 

 

Παρασκευή

Σάββατο

16-12-11

17-12-11

16:00 – 22:00

08:30 – 16:30

 

 

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Ιεράπετρας

 

Παύλος Εμμ. Δασκαλάκης