Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΟ ΚΠΕ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΟ ΚΠΕ ΑΡΑΧΘΟΥ ΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019»

Το ΚΠΕ Αράχθου Άρτας, στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 6(ΛΑΠ), Υποέργο 1, με σκοπό την επιμόρφωση των μαθητών και συνοδών εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατά την υλοποίηση των διήμερων και τριήμερων προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπ/σης για την αειφορία, προτίθεται να προσφέρει κατάλυμα στις περιβαλλοντικές ομάδες.
Για τον σκοπό αυτό, προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ευρύτερη περιοχή του ΚΠΕ, έως την Τρίτη 26-2-2019 και ώρα 12:00, στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, στη Κόπραινα Άρτας, 47100 Άρτα, να υποβάλλουν προσφορές.
Οι προσφορές θα ισχύουν από 27-2-2019 ως 30-06-2019.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωμένο το «ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ» που ακολουθεί. Εναλλακτικά μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους στο fax: 26810-69654 ή στο e-mail: kpeart@sch.gr
Σε περίπτωση συνεργασίας με το ΚΠΕ, ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι : Τα τιμολόγια εκδίδονται αυθημερόν στα στοιχεία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και η ευθύνη για την έκδοση τους βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Η εξόφληση του τιμολογίου γίνεται μέσω τραπέζης σε λογαριασμό του ιδιοκτήτη της επιχείρησης σε χρόνο που το ΚΠΕ δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια. Κατά την εξόφληση των τιμολογίων γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, για τις οποίες το ΙΝΕΔΙΒΙΜ αποστέλλει την αντίστοιχη βεβαίωση για φορολογική χρήση στο τέλος του οικονομικού έτους. Τα μέλη του ΚΠΕ που απαρτίζουν τις σχετικές επιτροπές έχουν ρόλο αποκλειστικά διεκπεραιωτικό,

H Υπεύθυνη λειτουργίας

ΙΣΑΡΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΠΕ8802 ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ M.Ed.

ΣυνημμένοΜέγεθος
1prosklisi_katalyma.doc141.5 KB