Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 

Newsletter

Είσοδος

Πρόσκληση για συμμετοχή στο περιφερειακο δίκτυο Υγροτόπων

Πρόσκληση

ένταξης στο Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Υγροτ(ρ)οπο-ποιώ τη συμπεριφορά μου» 

 

Από τα ΚΠΕ της χώρας μας, συντονίζονται θεματικά δίκτυα, Τοπικά, Περιφερειακά, Εθνικά και Διεθνή, που στόχο έχουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και των διαφόρων δραστηριοτήτων γύρω από αυτήν. Θεωρούμε, ότι τα δίκτυα, θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένους σκοπούς, να αναπτύσσουν και να συντονίζουν συγκεκριμένες δράσεις, με τα σχολεία που συμμετέχουν στα δίκτυα, με τους επιστημονικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση, με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, ώστε οι έννοιες της βιωσιμότητας και της εκπαίδευσης για την αειφορία, να εμπεδωθούν από τις τοπικές κοινωνίες και να αλλάξει η νοοτροπία και η συμπεριφορά των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής.

Στα πλαίσια αυτά, έχουμε ιδρύσει το περιφερειακό θεματικό δίκτυο «Υγροτ(ρ)οπο…ποιώ τη συμπεριφορά μου», που κεντρικό στόχο έχει την αειφορική διαχείριση των υγροτόπων της Κρήτης. Επίσης εντάσσουμε σε αυτό το δίκτυο και το δίκτυο που είχε ιδρύσει το ΚΠΕ Νεάπολης, το οποίο συγχωνεύτηκε με το ΚΠΕ Ιεράπετρας και το οποίο δίκτυο ήταν Τοπικού επιπέδου με θέμα τις Αλυκές του Νομού Λασιθίου.

 Το δίκτυο καλείται να συμβάλει στο να αναπτυχθούν πολυποίκιλα προγράμματα εκπαίδευσης για την αειφορία, να αναπτυχθούν τοπικές δράσεις, να αφυπνιστούν οι τοπικές κοινωνίες για τη μεγάλη σημασία των υγροτόπων, ώστε ορθολογικά πλέον να τους διαχειρίζονται.

Το ΚΠΕ Ιεράπετρας, προσκαλεί τα σχολεία Αθμιας και Βθμιας εκπ/σης της Κρήτης που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο ή να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους να συμπληρώσουν τη συννημμένη αδήλωση συμμετοχής και να την αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 στο ΚΠΕ Ιεράπετρας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mail@kpe-ierap.las.sch.gr), ή με φαξ (28420 23160) ή και με συμβατικό ταχυδρομείο στη νέα Δ/νση: Για ΚΠΕ Ιεράπετρας, Εθν. Αντιστάσεως 30 (αίθουσα Μαρίας Λιουδάκη), 72200 Ιεράπετρα.

Στη διάρκεια της συμμετοχής τους στο Περιφερειακό Δίκτυο ΠΕ «Υγροτ(ρ)οπο-ποιώ τη συμπεριφορά μου», οι συντονιστές εκπαιδευτικοί θα τύχουν υποστήριξης στην υλοποίηση του προγράμματός τους, τόσο με την αποστολή εκπαιδευτικού υλικού που ήδη έχουμε εκδώσει και μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του ΚΠΕ (www.kpe-ierap.las.sch.gr), όσο και με αποστολή ειδικών κιτς για μετρήσεις δεικτών νερού σε υγροτόπους που θα υιοθετήσουν. Επίσης οι ομάδες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που ως θεματολογία θα έχουν κάποιο θέμα με αναφορά στους υγροτόπους, θα έχουν προτεραιότητα στην επίσκεψή τους στο ΚΠΕ για την παρακολούθηση σχετικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώ οι συντονιστές εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν κατά προτεραιότητα τα θεματικά σεμινάρια που θα διοργανώσουμε.  Παρακαλούμε να ενημερωθεί σχετικά ο σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μονάδας.

 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΜ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ