Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

ΤΙ ΘΑ ΦΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙ ΘΑ ΤΡΩΜΕ ΑΥΡΙΟ

ΤΙ ΘΑ ΦΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙ ΘΑ ΤΡΩΜΕ ΑΥΡΙΟ

 

Άνιση κατανομή τροφής ….   η κύρια αιτία που 800 εκατομμύρια άνθρωποι υποσιτίζονται σήμερα στον κόσμο…

Σκοπός  προγράμματος

Η υπεύθυνη διατροφή των μαθητών /-τριών (υπεύθυνη για όλους τους οργανισμούς)

Έννοιες/λέξεις κλειδιά

Τροφή -τρόφιμο -πείνα/βασική ανάγκη-φυσικοί πόροι-βιωσιμότητα-αειφορεική διαχείριση-φτώχεια-υπερικατανάλωση-τροφοχιλιόμετρα-συσκευασίες-γεωργικά -κτηνοτροφικά προϊόντα και περιβάλλλον-απορρίματα -κομποστοποίηση -τροφική αλυσίδα, κ..α

Υλοποίηση Προγράμματος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ γνωριμίας σε κύκλο, διερεύνηση διατροφικών προτιμήσεων των μαθητών /-τριών

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ στο θέμα με τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ                                

  •             Τροφή και άνθρωπος στο χρόνο
  •             Τροφή και περιβάλλον  (σχέσεις - συνέπειες)

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ                                    

  • Οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν τι τρώγεται στον κήπο του Κ.Π.Ε, από ποιον τρώγεται, καταγράφουν υπολείμματα τροφών /    τροφίμων, κ.ά                                         
  • Φυτεύουν και φροντίζουν το λαχανόκηπο, παρατηρούν τον κομποστοποιητή του κήπου και ενημερώνονται για την κομποστοποίηση.                                                             
  • Προβληματίζονται μέσα από την ανάγνωση κειμένων για τη φτώχεια, τον υποσιτισμό  και τις συνέπειες της ανθρώπινης δραστηριότητας σε σχέση με την τροφή  στο χρόνο.                                                                  
  •  Εμπλέκονται σε ρόλους καταναλωτή, παραγωγού τροφής, μάγειρα, διαχωρίζουν τροφές από  τρόφιμα, σχεδιάζουν ταξίδια τροφών  κ.ά.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ                              

      Οι μαθητές / τριες παρουσιάζουν και σχολιάζουν το αντικείμενο ενασχόλησης τους, δημιουργούν μηνύματα, αξιολογούν το πρόγραμμα, με τη χρήση μέσων καταγραφής, ψηφιακής τεχνολογία.