Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι Αυστριακοί αρχαιολόγοι έφεραν στο φως το Αρχαίο Θέατρο της Αιγείρας, που πρωτοκατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα Π.Χ και ανακατασκευάστηκε από τους Ρωμαίους τον 2ο αιώνα μ.Χ. Η ιδιαιτερότητα του αρχαίου αυτού θεάτρου είναι ότι λαξεύτηκε σε κροκαλοπαγές πέτρωμα.

Η εργασία πεδίου γίνεται μέσα στο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου σε συνεργασία ε την Αρχαιολογική Υπηρεσία και το προσωπικό φύλαξης. Με το πρόγραμμα αυτό ταξιδεύουμε με τη φαντασία μας στο χρόνο & στο θέατρο της Αθήνας του 5ου αιώνα Η μετάβαση γίνεται με λεωφορείο.
Μαθητες στον χώρο του θεάτρου

Ειδικοί Στόχοι:

* Γνωριμία με το αρχαίο θέατρο και τη γύρω περιοχή.
* Ενημέρωση για τις ανασκαφές & τα ευρήματα.
* Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα της αρχαίας κληρονομιάς καθώς και καταγραφή προβλημάτων & προτάσεις αξιοποίησης του θεάτρου.
* Συσχέτιση του τρόπου ζωής των αρχαίων με το σύγχρονο τρόπο ζωής καθώς & σύγκριση αρχαίων υλικών στα κτίσματα με τα σημερινά.
* στην ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου και της περιοχής.
* στη προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
* στη χρήση του ως μοχλό σωστής τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.