Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το ποτάμι μας ο Κράθης

Ο Κράθης πηγάζει από τον Χελμό και εκβάλει δίπλα στην πόλη της Ακράτας. Στις πηγές του σχετίζεται με ονομαστές περιοχές όπως τα Ύδατα Στυγός, το δάσος της Ζαρούχλας. Στη διαδρομή του συναντά τη λίμνη του Τσιβλού. Είναι γενικά καθαρό ποτάμι.

Ο χώρος της εργασίας πεδίου είναι ένα τμήμα του ποταμού κοντά στο Κ.Π.Ε. στο οποίο οι μαθητές πηγαίνουν με τα πόδια. Σε περίπτωση κακοκαιρίας η επίσκεψη γίνεται κοντά στις εκβολές.

Κατά την επιστροφή στο Κέντρο λαμβάνονται και δείγματα νερού τα οποία οι μαθητές αναλύουν στο Χημείο του Κέντρου.
Επίσκεψη στον Κράθη

Ειδικοί Στόχοι:

* εισαγωγή στην ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του νερού.
* το πρόβλημα της λειψυδρίας και ρύπανσης - λύσεις.
* στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων από την μη ορθολογική ανθρώπινη παρέμβαση.
* γνωριμία με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του ποταμού, την πανίδα και την χλωρίδα.
* σύνδεσή του με την ιστορία - μυθολογία - λαογραφία της περιοχής.
* ανθρώπινη παρέμβαση, προτάσεις ορθολογικής διαχείρισης.