Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Newsletter

Είσοδος

5/3/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας 2 Μόνιτορ

Το ΚΠΕ Κέρκυρας στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρη-ματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκαλεί τους σχετικούς οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην ευρύτερη περιοχή του ΚΠΕ, στις 20-3-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00-12:30, στις εγκαταστάσεις του, Αλατόσπιτα Αλυκών, 49080 Λευκίμμη, να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια δύο μόνιτορ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μας προσκομίσουν, σε σφραγισμένο φάκελο συμπληρωμένο το «Έντυπο Προσφοράς Προμήθεια μόνιτορ 2019.pdf» που μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία μας ή να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα μας εδώ:
https://sites.google.com/site/kpekerkyras/entypa

ΣυνημμένοΜέγεθος
6v._entypo_prosforas_2_monitor2019.pdf237.29 KB