Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Yλοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας από το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου ».

    

 

 

Yλοποίηση  επιμορφωτικής ημερίδας από το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου ».

 

Το ΚΠΕ Ομηρούπολης Χίου, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου του και στα πλαίσια των δράσεων ενηλίκων της Δια Βίου Μάθησης, διοργανώνει  τη διεξαγωγή  επιμορφωτικής ημερίδας στη Χίο με Θέμα :

« ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. Ομηρούπολης στην περιοχή της Κλειδούς στο Βροντάδο και στο δάσος της Κλειδούς,  τη Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012.

Η ημερίδα  οργανώνεται σε συνεργασία με το Κ.ΑΠ.Η. Δήμου Χίου και απευθύνεται  στους ωφελούμενους του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Χίου και σε όλα τα άτομα της τρίτης ηλικίας της τοπικής κοινωνίας της Χίου.