ΚΕΠΕΑ Κόνιτσας

Επικοινωνία

Τηλέφωνα: 2655023825, 2655023903

Φαξ: 2655023903

email: kpekon@otenet.gr

ΚΕΠΕΑ Κόνιτσας
Κόνιτσα 441 00
Κόνιτσα 441 00
Ελλάδα