Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Newsletter

Είσοδος

 

     Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων ιδρύθηκε το 2009 και είναι μια δομή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που ανήκει στη μη τυπική εκπαίδευση. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται τόσο στην ορεινή περιοχή του Περτουλίου όσο και στην πόλη των Τρικάλων. Είναι στελεχωμένο με πέντε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δράση μας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές, σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς πάνω σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα, εργαστηρίων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, καθώς και τη δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για τον μαθητή και τον δάσκαλο. Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.Το Κ.Π.Ε. παρέχει ίσες ευκαιρίες ενημέρωσης σε άτομα με αναπηρία αλλά και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα εθνικών μειονοτήτων.

Το Κ.Π.Ε. έχει στο επίκεντρό του την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης. Σκοπός του είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών όλης της χώρας και, μέσω αυτών, των γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας για περιβαλλοντικά ζητήματα, ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να κινητοποιούνται και να συμμετέχουν ενεργά στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, τους δήμους και τα σχολεία της περιοχής μας, αλλά και όλης της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, το Κ.Π.Ε. εκπονεί επίσης δράσεις και συνεργασίες διακρατικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή του σε προγράμματα erasmus+ και τη διάχυση των νέων γνώσεων και εμπειριών.

Στα εννέα χρόνια λειτουργίας του, το Κ.Π.Ε. έχει επιμορφώσει 10.127 μαθητές και 931 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

 

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Χρήστος Παπαβασιλείου
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 5
Περιφέρεια : Περιφέρεια Θεσσαλίας
Άξονας : Άξονας 6 - ΛΑΠ

Χάρτης

Javascript is required to view this map.