Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Newsletter

Είσοδος

Δράσεις

  ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ
Ένα πρόγραμμα για μαθητές δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις των αντίστοιχων ηλικιακών ομάδων.   Η αναγκαιότητα:
Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας Μπορείτε να κατεβάσετε την παρουσίαση του προγράμματος σε μορφή PDF
Ένα πρόγραμα για μαθητές  Ε΄& Στ΄ τάξης δημοτικού - γυμνασίου - λυκείου προσαρμοσμένο στις ανάγκες και απαιτήσεις των αντίστοιχων ηλικιακών ο
Η υλοποίηση του προγράμματος στοχεύει στην  ενημέρωση και  γνωριμία των μαθητών  με το οικοσύστημα του Βερμίου, την  παρατήρησ
Στόχος είναι μέσα από οργανωμένα σχολικά προγράμματα ΠΕ και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, Δήμους, Νομαρχίες, αγρ.