Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Στεγάζεται στα ανακαινισμένα κτίρια της οδού Π. Μπακογιάννη 4 στη Μαθητική Εστία Καρπενησίου του Ε.Ι.Ν. Ιδρύθηκε το 2004 και άρχισε να λειτουργεί το 2006.

Η Πράξη "ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) "υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ιδυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 4
Περιφέρεια : Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Άξονας : Άξονας 8