Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

 

Το ΚΠΕ Παρανεστίου ιδρύθηκε το 2002. Στελεχώθηκε και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2004.Στόχοι του ΚΠΕ Παρανεστίου είναι η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση των μαθητών και γενικά των πολιτών ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το ΚΠΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και στηρίζει περιβαλλοντικά προγράμματα σχολικών ομάδων. Οργανώνει περιβαλλοντικά σεμινάρια και συναντήσεις για εκπαιδευτικούς και άλλες κοινωνικές ομάδες και παράγει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό. Συνεργάζεται με φορείς, οργανισμούς, επιστημονικά ιδρύματα και δίκτυα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

www. kpeparanestiou.gr

Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

 

 

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Καρυπίδης Γεώργιος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 6
Περιφέρεια : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Χάρτης

Javascript is required to view this map.