Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου επαναλειτουργεί μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.  Η Πράξη "ΚΕΝΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) " υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Σκοπός του είναι η προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).

Στόχοι:

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων, όπως όλα τα ΚΠΕ της χώρας, στοχεύει στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το Κέντρο σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών, οργανώνει και υλοποιεί ημερίδες, συνέδρια, συμπόσια, εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, παράγει εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, οργανώνει, αναπτύσσει και συμμετέχει σε δίκτυα ΠΕ, αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες, αναπτύσσει συνεργασίες με την τοπική  κοινωνία, προωθεί την εκπαιδευτική έρευνα.

Υλικοτεχνική υποδομή:

Το ΚΠΕ Πεταλούδων διαθέτει, τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (βιντεοπροβολείς, τηλεσκόπια, μετεωρολογικό σταθμό, όργανα μέτρησης), εργαστήριο βιολογίας – φυσικοχημείας (μικροσκόπια, στερεοσκόπια, κτλ), βιβλιοθήκη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων – συνεδριακό κέντρο, ποδήλατα βουνού, αξιοποιούμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην κοιλάδα των πεταλούδων και την αίθουσα μικροβιολογικού εργαστηρίου του για τα προγράμματα του Κέντρου.

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Συργιάννης Χαράλαμπος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 3
Περιφέρεια : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Άξονας : Άξονας 9