Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Είσοδος

Το Κ.Π.Ε. Σουφλίου λειτουργεί από το 1996 με 7 προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για μαθητές Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων. Στα 22 χρόνια λειτουργίας του το κέντρο υποδέχθηκε πάνω από 700 σχολεία με 25.000 μαθητές και 1800 εκπαιδευτικούς. Διοργάνωσε  70 σεμινάρια και ημερίδες που τα παρακολούθησαν 3.000 περίπου εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.

Η Πράξη "ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) "υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Πρόγραμματος: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Ιδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Το Κ.Π.Ε. Σουφλίου συντονίζει το εθνικό δίκτυο « Το Μετάξι »  με συμμετοχή 66 σχολείων πανελλαδικά και συμμετέχει ως τοπικός συντονιστής σε δίκτυα άλλων κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.Έχει εκδόσει βιβλία υποστηρικτικά προς τα προγράμματα του, με θέμα το μετάξι και τη διαχείριση απορριμμάτων - ανακύκλωση, πρακτικά συναντήσεων, τετράδια εργασιών, πλήθος ενημερωτικών φυλλαδίων και οπτικοακουστικό υλικό.

Το ΚΠΕ συντονίζει το εθνικό  δίκτυο «Οι Πηγές » είναι ένα δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετέχουν δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια από όλη την Ελλάδα.

Σκοποί και στόχοι του δικτύου

Οι στόχοι του προγράμματος εντοπίζονται στο:
1. Να έχουν οι μαθητές μια πρώτη επαφή με το νερό στη φύση.
2. Να ευαισθητοποιηθούν και να κατανοήσουν την αξία του νερού γενικά.
3. Να γνωρίσουν τι είναι οι πηγές και να τις καταγράψουν.
4. Να προσεγγίσουν την πηγή - βρύση με όλο το σεβασμό και τη συναίσθηση του ρόλου της στην παράδοση και το οικοσύστημα της περιοχής .
5. Να γνωρίσουν τις πηγές μέσα από την παράδοση και τη μυθολογία και την τέχνη.
6. Να αποκτήσουν θετικές στάσεις σε κάθε προσπάθεια διατήρησης και προστασίας των πηγών.
7. Να κάνουν μετρήσεις και διάφορους συσχετισμούς 

Στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών τα μέλη του Κ.Π.Ε. Σουφλίου έχουν επισκεφθεί πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κατά καιρούς συνεργασία με περιβαλλοντικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
 

Υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ομάδας : Μπουτάκης Γεώργιος
Αριθμός Μελών Παιδαγωγικής Ομάδας : 4
Περιφέρεια : Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Άξονας : Άξονας 6 - ΛΑΠ

Χάρτης

Javascript is required to view this map.

Προκηρύξεις

Τελευταίες Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες