Newsletter

Είσοδος

Καλώς Ήρθατε

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1993. Η ιστορία δικαιώνει τη λειτουργία των ΚΠΕ, στη διάρκεια ανάπτυξης του Β΄ και Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, οδηγώντας έτσι στην άνθιση του θεσμού, με παράλληλη αύξηση του αριθμού τους.

Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ένα δίκτυο αποκεντρωμένων αειφόρων δημόσιων εκπαιδευτικών δομών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με αντικείμενο την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία και την υποστήριξή της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συνιστούν πρότυπους οργανισμούς μάθησης σε ζητήματα εκπαίδευσης για την αειφορία. Σκοπός των ΚΠΕ είναι η ανάπτυξη, προώθηση και υλοποίηση της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία και η υποστήριξη των σχολείων στον μετασχηματισμό τους σε αειφόρα.

Βασικός στόχος των ΚΠΕ είναι να στηρίξουν τον θεσμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και αλληλεξάρτηση των ζητημάτων με βάση τους άξονες Περιβάλλον- Κοινωνία-Οικονομία.
Τα ΚΠΕ υπηρετούν τους στόχους τους με:

 • Την ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης,
 • Την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων και την παροχή επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικούς είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως είτε μικτών,
 • Την παραγωγή και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή,
 • Την ανάπτυξη εθνικών και περιφερειακών θεματικών ή/και μεθοδολογικών δικτύων
 • Τη συνεργασία των ΚΠΕ με σχολεία και γενικότερα δομές και στελέχη της εκπαίδευσης με την κοινότητα και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
 • Τη συνεργασία με ΑΕΙ και ΤΕΙ για σχετικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από τη λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι:

 • Η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία
 • Η ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων με στόχο την ενεργή τους συμμετοχή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής
 • Η απόκτηση νέων γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικά με το περιβάλλον
 • Η επιμόρφωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα Π.Ε. ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν τις παραπάνω γνώσεις στην τάξη
 • Η αξιοποίηση του υπάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού

Οι δράσεις που υλοποιούν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων προγράμματα σχολικών μονάδων, ημερίδες και σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία και Θεματικά Δίκτυα θεματικές ενότητες

Θεματικές Ενότητες:
Η μετεξέλιξη της ΠΕ σε Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΕΑ) δίνει έμφαση στην ολική προσέγγιση του σχολείου (whole school approach). Σταδιακά η Εκπαίδευση για την Αειφορία δεν θα πρέπει να γίνεται κατανοητή ως ένα πρόσθετο στοιχείο στο σχολείο, αλλά ως ολιστική αλλαγή στη διδασκαλία και μάθηση. Κατά συνέπεια η θεματολογία διευρύνεται εστιάζοντας σε μια πληθώρα ζητημάτων, τα οποία εξετάζονται ως προς την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική τους διάσταση. Ενδεικτικά, ως θέματα κλειδιά της Εκπαίδευσης για την Αειφορία ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα παραγωγικά και καταναλωτικά πρότυπα, η μάχη για την εξάλειψη της φτώχειας, η αποδοχή κάθε μορφής ετερότητας, η διαχείριση των φυσικών πόρων, η ειρήνη, η δημοκρατία και η διακυβέρνηση, η κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, η ασφάλεια, η μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υγεία (προσωπική και κοινοτική), η αειφόρος διατροφή, η ισότητα των φυλών, η διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλότητας και κληρονομιάς, η αγροτική και αστική ανάπτυξη, η ευθύνη των επιχειρήσεων κ.α.