ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΚΠΕ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-6.2019