ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΙ, 11/02/2019 (παροχή γεύματος ή δείπνου ) για το Πεδίο στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων