Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών ΚΠΕ Πραμάντων για διαμονή, διατροφή και γραφική ύλη 12/2/2019